Det här är Liljeholmens gymnasium

Välkommen att studera svenska som andraspråk vid Liljeholmens gymnasium. Gymnasieprogrammet språkintroduktion för dig som är nyanländ ungdom i gymnasieåldern.

Du får studera vid Liljeholmens gymnasium när du är

 • nyanländ asylsökande ungdom bosatt i Stockholm, från och med höstterminen det år du fyller 16 år till dagen innan du fyller 18 år
 • nyanländ invandrarungdom med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt, folkbokförd i Stockholm från och med höstterminen du fyller 16 år till och med mitten av vårterminen det år du fyller 20 år.

Trivsel och likabehandling

Vi erbjuder dig en trygg och stimulerande miljö och åtar oss att skapa förutsättningar för att du ska uppnå dina individuellt uppsatta mål.

Lokaler

Liljeholmens gymnasium har nyrenoverade och anpassade lokaler centralt i Liljeholmen. 

Studie- och yrkesvägledning

Funderar du på vilken väg du ska ta? Vad du kan bli? Vilken utbildning du kan gå? Hur du kan bli det du vill?

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på skolan hjälper dig att få svar på dina frågor. Om du vill bokar vi in en tolk till ett möte.

Du kan prata med studie- och yrkesvägledaren om

 • dina fortsatta studier inom språkintroduktion
 • dina utbildningsmöjligheter
 • dina möjligheter till högre studier
 • dina betyg från hemlandet
 • om studieplanering
 • om studiefinansiering
 • om olika yrken.

Skolmåltider

På Liljeholmens gymnasium serveras lunch lagad på plats av restaurangens kockar. Skolrestaurangen ligger på nedre plan. 

Lärare och skolans personal

All personal på skolan är viktig i arbetet för att du ska lyckas med dina studier och ha en god hälsa.

Vi arbetar utifrån att du når din individuella utveckling bäst genom ansvar, respekt och samarbete.

 • Med individuell utveckling menar vi att var och en känner att den utvecklas utifrån egna förutsättningar och behov.
 • Med ansvar menar vi att visa delaktighet, omsorg och att ta konsekvenserna av sitt eget handlande.
 • Med respekt menar vi att genom handling visa aktning för våra olika personligheter och kunskaper.
 • Med samarbete menar vi att stödja och komplettera varandra mot gemensamt uppställda mål.

Elevhälsa

Liljeholmens gymnasiums elevstödsgrupp hjälper dig och andra med olika problem. Vi träffas varje vecka för att snabbt se elever som behöver hjälp för att nå målen i undervisningen. Rektor är sammankallande.

Om du behöver stöd i skolan

Elevhälsan arbetar förebyggande. De hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. 

Här finns

 • resurspedagoger
 • fritidsledare
 • speciallärare.

Uppdaterad