Program på Liljeholmens gymnasium

Du får en introduktion till svenska som andraspråk samtidigt som du studerar valda delar från grundskolans kursplaner i övriga ämnen. Du lär dig ett ämnesrelaterat språk och omvärldskunskap.

Vår studieorganisation erbjuder dig en individanpassad undervisning i grupp. Det ger dig goda möjligheter att snabbt och effektivt lära dig svenska. Vi arbetar mot de nationella målen i grundskolans år 9.

Du får också kunskaper om det svenska utbildningssystemet för att du ska kunna sätta mål och planera dina fortsatta studier.

Vårt program

Uppdaterad