Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolkurator

Anna Gustavsson Esmaeli

Telefon
Telefon 076-131 03 66
E-post
E-post anna.gustavsson.esmaeli@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Graciela Pineda

Telefon
Telefon 076-1234063
E-post
E-post graciela.pineda@edu.stockholm.se

Speciallärare

Sara Sjöberg

Telefon
Telefon 076-117 88 06
E-post
E-post sara.sjoberg@edu.stockholm.se

Uppdaterad