Språkintroduktion

På språkintroduktion är fokus att stärka dina kunskaper i svenska. På Liljeholmens gymnasium läser du under ett år.

På Liljeholmens gymnasium studerar du mot grundskolans nationella mål i svenska som andraspråk. Du får också kunskap om det svenska utbildningssystemet för att kunna planera och sätta mål för dina fortsatta studier.

Grundläggande kunskaper i svenska 

När du nått Steg 1 enligt Skolverkets bedömningsmaterial "Bygga svenska" påbörjar du också studier av valda delar av innehållet i grundskolans olika ämnen. Samtidigt får du viktig omvärldskunskap.

Alla elever läser samma kurser, men kommer naturligtvis olika långt beroende på olika förutsättningar. Du har möjlighet att byta tempo och studietakt vid behov.

Om du bedöms ha förutsättningar att klara det nationella provet i svenska som andraspråk och matematik, år 9, genomförs provet som en del av bedömningen mot kursplanens mål och kriterier.

Uppdaterad